تبلیغات
شهــــــــدای بُــــداغ آبـــــــاد - شعر بداغ آباد(حاج رزاق موسوی)
زیارت عاشورا مشاهده وب سایت شهید گمنام

شهــــــــدای بُــــداغ آبـــــــاد
 
هر گلی،علت و عیبی دارد/گل بی علت و بی عیب،خداست.

H

بداغ اباد میراث کهنه دارد                                                قبارش گر بگیری گفته دارد

شمالش چشمه های باصفایی است                                    که با آب سنجدی لطف خدایی است

به زیک لالا سپستونش نظر کن                                                 سیاهی سرفه را آن جا بدرکن

مکان ما اگرماوای عشقه                                                                                  تمام مزرعه ها زیر کشته

بسیج مردمش مهمان نوازند                                                                    همگی اهل تقوا ونمازند

چوکوچ کردند عشایر بر نگشتند                                                                که تاریخ هزار ساله بر جا گذاشتند

چقدرهنبرگلی اش باصفا بود                                       شبستانش چو خشتی از طلا بود

قلعه اربابی وچهار گوشه برج                                              چرا مخروبه شد افتادم از اوج

دروازه اش بود خندقی وار                                                       که مردمش خدایی وعلی وار

به ویران کردنش سودی ندیدیم                           توریست باید اینجا می کشیدیم

چه پلی با شکوه بر روی رودش                            مکانش دیدنی آیی به سویش

صفا دارد دروازه هایش                                     که راه آهن شد مانع کارش

صنایع فرش دستی خود گواه است                                         که زینت بخش کل خونه هاست

گلستان روکه آن جا لاله دارد                                        شهیدانی به خون خفته دارد

سید رزاق بود،همرزم شهیدان                           چه زحمت ها کشیدند این عزیزان

عجب آب هوایی دارد اینجا                                         نسیم دل گشایی دارد اینجا

جنوبش کوه،همچون رخته خوابی                                       بروآن جا گر خواهی بخوابی

نقوش سنگ هایش آدمک بود                                      به تابستان هوا سرد و خنک بود

بنازم با صفا باشد محله                                         برنجش داربا  باشد محله

عشایر ترک این جا خانه داشتند                               که نامی چون قلعه ترکی داشتند

همی دانم که روستایم کهن بود                              مساجدش هویت این سخن بود

به یاد گنبد و آن طاق چشمه                            مقام اهل مسجد در بهشته

چه زیبا،هشتی و بالای خانه                                       چو قصری با شکوه بر روی خونه

اگر حمام قدیمی بود خزینه                                نکودیم ما برای آن هزینه

ندانم دیگ مسی اش کجا شد                       بیابان هم برای اغنیا شد

چقدر زیباست ساحل زنده رودش                            نشد پارک را بسازیم روبرویش

به هر دم میزند شیپور قطارش                                  نکردیم تا کنون فکری به حالش

نژادی از بنی زهرا داریم                                  ز سادات موسوی هم کم نداریم .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «حاج رزاق  موسوی»

 

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 آبان 1394 توسط م،محمدی