تبلیغات
شهــــــــدای بُــــداغ آبـــــــاد - "زیاد بودن" معیار حق بودن نیست...
زیارت عاشورا مشاهده وب سایت شهید گمنام

شهــــــــدای بُــــداغ آبـــــــاد
 
هر گلی،علت و عیبی دارد/گل بی علت و بی عیب،خداست.

گاهی در توجیه کارهایمان می گوییم: 


اکثر مردم همین کار را می کنند...
ولی اگر به کلمه ی اکثرالناس در قرآن نگاه کنیم می بینیم:
✖ لایعلمون(نمی دانند)
✖ لایشکرون (شکرگذاری نمی کنند)
✖ لایومنون (ایمان نمی آورند)

و اگر کلمه ی اکثرهم را بنگریم:
✖ فاسقون (فاسقند)
✖یجهلون (جهل می ورزند)
✖ معرضون (روی برگردانند)
✖ لایعقلون (اندیشه نمی کنند)
✖ لایسمعون (نمی شنوند)

اما بندگان صالح از افراد
قلیل و اندک میباشند که خدای بلندمرتبه فرمود:
✔و قلیل من عبادی الشکور
(اندکی از بندگانم سپاسگزارند)
✔و ما آمن معه الا قلیل
(و همراه او جز عده ای قلیل ایمان نیاوردند)
✔ثلة من الاولین و قلیل من الآخرین
(گروه کثیری از امت های نخستین هستند و گروه اندکی از امت آخرین)

"زیاد بودن" معیار حق بودن نیست...

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 آذر 1393 توسط م،محمدی