تبلیغات

روستای بداغ آباد را می توان از قدیمی ترین روستا ها یا بهتر این که از اولین سکونت گاه های استان اصفهان نام برد،همان گونه که بزرگان این روستا می گویند؛روستایی بوده که عشایر ترک برای اولین بار در آن ساکن شده اند و تنها دلیلش وجود زاینده رود در قلب روستا بوده است، و نام بداغ آباد با الهام از دو کوه آب سنجدی و کوه گهواره در اطراف روستا انتخاب شده است و بداغ آباد به ترکی میشود(این کوه آباد)را نیز به همین منظور انتخاب کرده اند.

از بنا های فاخر این روستا می توان «زیگلا لا »  را نام برد که از سه قطعه سنگ تشکیل شده که به صورت دروازه است،هرکس مبتلا به سرفه سیاه می شده و با توجه به اعتقادی که مردم این روستا داشته اند،ازاین دروازه عبور می کرده اند تا بهبود یابند.

از دیگر بنا ها می توان وجود سه قلعه را در سه گوش این روستا نام برد که مطعلق به طبقه بالا(ثروتمندان)بوده.

حمام خزینه ای از دیگر بنا ها است که تشکیل شده است که از یک دیگ بزرگ مسی که زیر آن آتش روشن می کرده اند و مردم آن را به عنوان حمام استفاده می کرده اند که بیشتر به صورت استخر بوده است.

از مهمترین بنا های ممکن مسجد صحرایی را می توان نام برد که سازنده ی آن محمد باقر شفتی که در سده 13 هجری(در زمان محمد شاه قاجار) زندگی می کرده و همان سید معروف است که مسجد سید اصفهان را بنا کرده است،تاریخ این روستا حکایت از آن دارد که این مسجد محل جمع شدن مردم روستا و همچنین روستا ها و مناطق مسکونی مجاور بوده ،هر نماز جماعت آن از ده ها نفر تشکیل می شده چرا که شیخ روحانی که در این مسجد نقش امام جماعت را ایفا می کرده از معروف ترین های آن جا بوده است.

ولی متأسفانه با گذشت زمان و روی کار آمدن افرادی ناکار آمد و بدون مسؤلیت،تمامی این بنا ها از بین رفته و این روستا دیگر هیچ سندی بر قدمت خو د ندارد.

راز مهمترین حوادث پیش آمده روستا،حضور محمد رضا شاه پهلوی،شاه وقت ایران در این روستا بوده که برای سرکشی از پروژه ی ساخت ذوب آهن و راه آهنی که از این روستا می گذرد آمده بود.

شغل بیشتر مردم روستا کشاورزی و دامپروری است که با روی کار آمدن فولاد مبارکه و ذوب آهن بیشتر مردم روبه گرایش صنعتی برده اند و در کنار آن  به کشاورزی نیز می پرداخته اند.

امروزه این روستا با توجه به پل ارتباطی که روی رود خانه زاینده رود بنا شده  به شاه راهی برای عبور ماشین های سنگین که محموله های فولاد مبارکه وذوب آهن را حمل می کنند تبدیل شده و بزرگ راه ملی نیز که به نحوی شمال تا جنوب کشور را به هم متصل می کند از مجاورت این روستا می گذرد.